کد خبر: 196391

تلاش دیدنی عقاب برای شکار

هنگامی که این عقاب تلاش خود را برای گرفتن این سگ دشتی از دست داد، سگ دشت به سمت عقاب پرید و آنقدر آن را مبهوت کرد که به یک سوراخ نزدیک فرار کند.