کد خبر: 196386

آغاز تبلیغات برای کسی که هفت‌تپه رو آزاد کرد

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

آغاز رسمی تبلیغات برای:

همونی که هفت‌تپه رو آزاد کرد

همونی که به اندازه حرف زدنای روحانی کارخانه تعطیل راه انداخت

همونی که فساد و تخلف رو تا فرزند وزیر هم پیگیری کرد

همونی که به جای نشستن رو صندلی تو دل مردم رفت

سلام به آینده روشن