کد خبر: 196384

جریمه پارتی در کانادا چقدره؟+ عکس

اتاق خبر 24

یکی از ادمین های صفحه اینستاگرامی فرنگ نوشت از کانادا در پست جدید خود نوشت: ‏دو شبه از صدای همسایه بی‌خوابیم. از سر شب تا ساعت سه چهار نصف شب رفت و آمد و بلند بلند حرف زدن. دیشب فهمیدیم مهمونیه، همسایه به کانسیژ گفت اونام به پلیس. پلیس که اومد ساکت شدن ولی درو باز نکردن. پلیس رفت مجوز گرفت، دروشونو شکست، صابخونه رو دو هزار و مهمونارو هزار دلار جریمه کرد.