کد خبر: 196351

دلیل قطعی های مکرر برق چیست؟

مسلم صالحی نماینده مجلس در توئیتی نوشت: عدم سرمایه گذاری مناسب (نبود اراده لازم در سازمان برنامه و بودجه) در افزایش ظرفیت نیروگاهی و نوسازی شبکه برق در سالهای اخیر طبق برنامه توسعه و همچنین کوتاهی در حمایت از بخش خصوصی، عامل اصلی خاموشی ها و کمبود برق می باشد.