کد خبر: 196293

قوه قضائیه محل برخورد با مفسد است یا فساد؟

محمد آخوندی در توئیتی نوشت: قوه قضائیه محل برخورد با مفسد است نه برخورد با فساد. باید سرچشمه های فساد را در دستگاه اجرایی خشک کرد. دولت و شخص رئیس جمهور مهمترین نقش در برخورد با فساد و از بین بردن زمینه های آن را بر عهده دارند. باید فردی شجاع، پاکدست و امین در راس دولت باشد.