کد خبر: 196283

سود و ضرر مناظره چیست؟

اتاق خبر 24

دکتر علی دارابی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به مناظره های انتخاباتی نوشت: از جمله ساختارها و گونه های برنامه سازی در رسانه " مناظره" است و در سالیان اخیر مناظره های انتخاباتی در ایران جای خود را بازکرده است.

ارزیابی ها، اثرسنجی و نظرسنجی های رسمی گویای آن است که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم بیننده مناظره های انتخاباتی هستند.  مناظره موجب افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می شود. برای آشنایی مردم با کاندیداها و برنامه های آنها بسیار اثر دارد.

در یک نظرسنجی معتبر نشان داده شد که کاندیدایی که قبل از مناظره فقط ۵٪؜ مردم او را می شناختند بعد از مناظره ها این شناخت به بیش از ۴۰ ٪؜ افزایش یافته بود.

مناظره بیانگر عدالت رسانه ای توسط رسانه ملی است. هر کاندیدایی که از نظر قانون احراز صلاحیت شده باشد فارغ از خط و تفکر سیاسی و بدور از توانایی های مالی و امکانات، براحتی از این رسانه امکان حضور و بیان برنامه ها و دیدگاههای خود را پیدا می کند.

از دیگر فواید مناظره

"افزایش سطح رقابت در میان کاندیداها و جناح های سیاسی است، چرا که همه توان فکری، علمی، تجربه و سوابق مدیریتی کاندیدا و حامیان آن "بدون روتوش "در معرض افکار عمومی قرار میگیرد.

این مدل ساختار برنامه سازی روشی موفق درجلوگیری از ریخت و پاش های مالی و اسراف در تبلیغات است.  مناظره موجب تضارب آراء، چند صدایی و فراهم ساختن تکثر گرایش های سیاسی نقش برجسته دارد.

 با این همه اشکالاتی هم بر آن وارد است؛

هر کس سخنورتر و قدرت بیان بهتری دارد نتیجه بهتری می گیرد. که گاهی اوقات با هوچی گری و فریبکاری همراه میشود.

مناظره گاهی مرزهای اخلاقی را نادیده میگیرد و هرکس هر قدر توان بیشتری در بداخلاقی و هنجارشکنی دارد متاسفانه نتیجه بهتری می گیرد!؟

مناظره  گاهی تبدیل به فرصتی برای تسویه حساب های سیاسی، جناحی، باندی و شخصی میشود.

قدرت احساسی، عواطف، روانی غالبا بر قدرت عقلانی و خردورزی غلبه می یابد.

مناظره گاهی اوقات نماد ریاکاری، تزویر و نفاق است. ارایه چهره و شخصیتی غیر از آنکه هست.  

این ها زیان ها و ضررهای مناظره است.

با این همه باید از مناظره دفاع کرد و نواقص و اشکالات آن را برطرف کرد.

باید راه گفتگو و تعامل را همواره باز نگهداشت.

 مناظره باید نماد خردورزی، شرح صدر، تعامل، گفتگو، تاب آوری و مدارای جامعه ایرانی باشد نه نماد پریشان احوالی، ریاکاری و دغل بازی. مناظره باید عیارجوانمردی و راستی باشد.

باید سازوکاری برای نظارت، داوری و راست آزمایی مناظره های انتخاباتی تلویزیونی طراحی و اجرا کرد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود