کد خبر: 196264

متنی که فرزند راننده اسنپ برای مسافران نوشت

صفحه اینستاگرامی آژیر خبر نوشت:  متنی که فرزند راننده اسنپ برای مسافران نوشته: لطفا به پدرم امتیاز بدهید تا سرویس بیشتری بگیرد. اگر در پرداخت مشکل داشتید بگویید پدرم از شما کرایه نگیرد!