کد خبر: 196222

هشدار درباره تخریب جایگاه پدر و مادر در خانواده

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: حواس‌ ما باشد. در ماجرای قتل بابک خرمدین گروهی فارغ از ماهیت دردناک ماجرا، هدفی جز تخریب جایگاه پدر و مادر در خانواده ندارند. 

مگر با وجود یک هیتلر جنایتکار، می‌توان گفت که تمام انسان‌ها جنایتکار هستند؟

پدر و مادر، برای ما ایرانی‌ ها نماد عشق و فداکاری هستند. بیخود زور نزنید.