کد خبر: 196205

معنی "رای بی رای" چیست؟

یک کاربر در توئیتی نوشت: اگر بدانید رای بی رای یعنی انتخاب شما همان انتخاب من است. یعنی حفظ وضع موجود انتخاب من است. یعنی به قدرت رسیدن اقلیت انتخاب من است، شاید دیگر با آن ژست نگیرید. رای نمی دهم خودش رای دادن است. تمام