کد خبر: 196158

یک مشاوره به خانواده‌های اسرائیلی!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت:

یه اسراییلی تو بی بی سی میگه خیلی سخته برای بچه هام توضیح بدم که این انفجارها برای چیه!

خیلی راحت توضیح بده عزیزم، بگو خونه ای که توش زندگی میکنیم دزدیه، بابات دزده