کد خبر: 196128

نصف این جمع کاندید انتخابات ۱۴۰۰ شدن!

یک کاربر در توئیتی با انتشار عکسی از کابینه روحانی در حیاط دولت نوشت: نصف این جمع کاندید انتخابات ۱۴۰۰ شدن! کسانی که حتی نمیتونن برای برگزاری یک جلسه برنامه‌ریزی کنند میخوان برای سرنوشت یک کشور در ۴ سال آینده برنامه‌ریزی کنند!