کد خبر: 196108

حس خوب توییت یک قناد

یک قناد در توئیتی نوشت: بهم گفت کیک یه کیلویی سفارش میگیری؟ گفتم آره، ارزون میگیری؟ گفتم آره. گفت تولد پسرمه. براش گربه سیاه میزنی؟ شکلاتی دوس داره، وسطش توت فرنگی و گردو بریز،خیلی خوشگل بشه میخوام سورپرایزش کنم.گفتم چشم. برا من صرف نداره ولی قرار نیس مادری که وضع مالی خوبی نداره، برا بچش یه کیکم نتونه بگیره.