کد خبر: 196088

«بیمه سلامت» برای بیماران کرونا چقدر هزینه کرده است؟

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران هزینه پرداخت شده از سوی این سازمان برای بیماران مبتلا به کرونا را تشریح کرد.
اتاق خبر 24

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به در خصوص هزینه‌های پرداخت  سازمان بیمه سلامت ایران برای بیماران مبتلا به کرونا گفت: از اول بهمن ۹۹ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تعداد کل پرونده بیماران مبتلا به کرونا ۳۰۵ هزارو ۵۷۶ مورد بوده است و بیش از دو هزار میلیارد تومان بابت هزینه پرونده‌ها و بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی این سازمان پرداخت شده است؛ به طوری که میانگین هزینه قابل پرداخت از سوی سازمان تقریبا چهارمیلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به اینکه از مبلغ پرداخت شده از سوی سازمان ۴۱ درصد برای هتلینگ، ۲۵ درصد برای دارو، ۱۰ درصد برای ویزیت و ۷ درصد برای آزمایش هزینه شده است، افزود: برای صندوق روستائیان پانصد میلیارد تومان، صندوق کارکنان دولت سیصد و ۷۰ میلیارد تومان، صندوق ایرانیانیان دویست و ۵۰ میلیارد تومان و سایر اقشار سیصد و ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی همچنین برای بیماران مبتلا به کرونا در نظام ارجاع سطح یک شصت و هفت میلیارد تومان، اتباع حدود ۱۱ میلیارد تومان، زندانیان و مجهول الهویه نیز حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: در مجموع سازمان تاکنون برای هتلینگ بیماران مبتلا به کرونا نزدیک به ششصد میلیارد تومان، داروی مصرفی سیصدو ۷۰ میلیارد تومان، ویزیت یکصدو ۵۰ میلیارد تومان و آزمایش یکصد و ۱۰ میلیارد میلیارد تومان هزینه کرده است.

 

منبع: میزان