کد خبر: 196065

۱۰ اصل طلایی برای مشارکت در انتخابات

اتاق خبر 24

دکتر علی دارابی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به ۱۰ اصل طلایی برای مشارکت در انتخابات نوشت:

۱ امید به آنکه با رای ما تغییر و تحولات لازم در وضع موجود صورت گیرد.

۲ گرایش ها و جریانات سیاسی کاندیدای مورد نظر خود را داشته باشند.

۳ رقابت جدی در میان جریانات سیاسی 

۴ حاکم بودن امنیت و سلامت در انتخابات و اجتناب از هرگونه شائبه

۵ ممنوعیت هرگونه تخریب و سیاه نمایی توسط کاندیداها و جریانات سیاسی

۶ حضور موثر جوانان به مثابه موتور محرکه مشارکت سیاسی با داشتن انگیزه و امید به آینده

۷ قانون به مثابه فصل الخطاب و دوری از نقش آفرینی سلیقه ها

۸ انفتاح فضای سیاسی- اجتماعی در مدیریت فضای انتخابات و تضمین آزادی های مصرح قانونی برای همه کاندیداها و جریانات

۹ بی طرفی و عدم جانبداری نهادهای ناظر، مجری و سازمانها و نهادهای موثر از جمله رسانه ها

۱۰ نقش آفرینی، فعالیت وتحرک گروههای مرجع، نخبگان، احزاب و تشکل های سیاسی

_روز شمار انتخابات ٢٨ خرداد بسرعت در حال طی شدن است. "حاکم بودن شرایط کشور در حالت کرونا" و "مشکلات حاد اقتصادی موجود" و برخی "ناکار آمدی ها" موانع جدی مشارکت هستند. برای برون رفت از این وضعیت و افزایش مشارکت همه باید به سهم خود تلاش کنیم.