کد خبر: 196000

تحریم شکست یا قلک پول مردم؟

اتاق خبر 24

مسلم معین در توئیتی با اشاره به جابجا شدن قیمت ارز در حالی که هنوز اتفاق جدیدی در مذاکرات نیفتاده، نوشت: تحریم ها نشکسته. قلکی را که از دارایی های مردم در بورس و بازار ارز و... پر کرده بودید شکستید.