کد خبر: 195956

گنجی: ظریف خطاها را اصلاح می کند

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: رابطه کارگزاران با رهبری در نظام جمهوری اسلامی مانند روابط عرفی و کلاسیک کشورهای دیگر نیست. مملو از عواطف دو طرفه و از جنس پدر-فرزندی است. نوع مواجهه ظریف با انتقادات رهبر انقلاب نشان می دهد او مشفقانه خطاها را اصلاح و از تکرار حتما جلوگیری خواهد کرد.