کد خبر: 195896

ظریف باطنش را بیرون ریخت

اتاق خبر 24

حمید رسایی در توئیتی نوشت: فایل صوتی ظریف که در آن سیاست خارجی نظام و شهید سلیمانی زیر سئوال رفته منتشر شده!

بگذریم که ظریف باطنش را ریخته بیرون اما سخنگوی وزارت خارجه گفته سخنان ظریف داخلی بوده و نباید انتشار پیدا میکرد!

این جماعت به ساخت فیلم گاندو اعتراض داشتند و وجود نفوذی‌ها در دولت را انکار می‌کردند!