کد خبر: 195885

ماجرای تلخ انحصار مجوز کسب و کار

اتاق خبر 24

امیر سیاح در توئیتی نوشت: همانقدر که مجوز خرید و نصب رادیو الان برای ما مضحک است، بسیاری از مجوزهای امروز کسب‌وکار برای فرزندانمان مضحک خواهدبود.
فقط باید برایشان روایت کنیم انحصارگران چطور درهای کسب‌وکارشان را به‌روی جوانهای مشتاق کار و زندگی بسته بودند تا ورود رقبای جدید، درآمدهای هنگفت‌شان را کم نکند.