کد خبر: 195868

از غنی‌سازی ۶۰ درصد کجا استفاده می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، غنی‌سازی ۶۰ درصدی را اقدامی از سوی ایران برای تولید ماده مولیبدن دانست که در رادیو داروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اتاق خبر 24

ابوالفضل عمومی، با بیان اینکه غنی‌سازی ۶۰ درصدی اقدامی از سوی ایران برای تولید ماده مولیبدن است، گفت: ماده مولیبدن در رادیو داروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه غنی‌سازی از جمله تکالیف سازمان انرژی اتمی بر شمرده می‌شود، اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی طبق ماده یک «قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» در صورتی که کشور نیاز به هر سطحی از غنی‌سازی داشته باشد، باید این نیازمندی را تولید کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اجرای غنی‌سازی ۶۰ درصدی در کشور بیان داشت: غنی‌سازی ۶۰ درصدی در شرایط فعلی و به لحاظ زمان‌بندی، به نوعی پاسخی به خرابکاری است که در نطنز توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

عمویی تصریح کرد: در واقع رژیم صهیونیستی می‌کوشید موقعیت ایران را در گفت‌وگوهای وین ضعیف جلوه دهد، اما ما با اقدام خودمان در تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی نشان دادیم که توانمندی هسته‌ای در کشور ما بومی شده و آسیبی بر روند کلی برنامه هسته‌ای کشور صورت نگرفته است و بلکه ایران می‌تواند در صورت نیاز برنامه هسته‌ای و صلح آمیز خود را با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخل، ارتقا دهد.

منبع: میزان