کد خبر: 195857

رویکردهای احتمالی آمریکا در برابر توافق ایران و چین

اتاق خبر 24

کانال تلگرامی موسسه پژواک خرد معاصر یادداشتی را که مؤسسه خاورمیانه درباره ارزیابی پیامدهای توافق ایران و چین در رقابت پکن و واشنگتن نوشته است را منتشر کرد.

 این توافق چالشی ژئواستراتژیک برای موقعیت آمریکا در غرب آسیا است. البته به این موضوع نیز اشاره کرده که ممکن است برای این کشور منافعی را به همراه آورد.

 چین برای حضور ایران در پروژه «یک کمربند، یک راه» و به «عادی‌سازی» روابط تجاری بین ایران و سایر اعضای این پروژه در راستای جابجایی کالا و معاملات مالی تلاش می‌کند. این همکاری می‌تواند ایران را به سوی رویکردی بازار محور در اقتصادش سوق دهد.

 در شرایطی که چشم‌انداز 2030 عربستان و یا چشم‌انداز 50 ساله امارات در جریان است، ایران نیز قصد دارد بتواند به قدرت اقتصادی قوی‌تری در منطقه بدل شود و بسیاری از مطالبات عمومی در حوزه اقتصادی را با این توافق محقق سازد.

 به اعتقاد نویسنده، آمریکا در برابر این چالش می‌تواند دو رویکرد اتخاذ کند. رویکرد اول افزایش فشارهای تحریمی علیه چین و ایران با هدف کاهش ثمرات توافق برای این دو کشور و جلوگیری از توسعه نفوذ چین در غرب آسیا.

 رویکرد دوم اینکه با پذیرش منافع مشترک با چین در جذب ایران به سمت بازارهای جهانی، به تعامل با ایران جهت احیای برجام روی بیاورد. بدین ترتیب در ادامه مانع از آن خواهد شد که بازارهای ایران نیز در انحصار کالاهای چینی قرار بگیرد.

 رویکرد دوم آمریکا بسیار دور از ذهن است. به‌ویژه با سطح تنش کنونی در منطقه، حداقل پیش‌زمینه چنین رویکردی، سطحی از تعامل میان ایران و متحدان آمریکا در راستای مدیریت بحران‌ها و کاهش تقابل‌هاست. با این وجود نباید احتمال سوءاستفاده آمریکا از توافقات میان ایران و چین را از نظر دور داشت.

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.