کد خبر: 195854

آورده توافق وین برای ایران چیست؟

توافق وین برای ایران آورده خاصی نداشته و صرفاً ابزار و مستمسک مدیریت افکار عمومی را برای جریان غربگرا فراهم می‌کند تا با آن بتوانند دولت خود را تا ۱۴۰۸ امتداد دهند.
اتاق خبر 24

دکتر رضا سراج در کانال تلگرامی خود نوشت: تیم مذاکره کننده با عجله‌ای زیاد در حال تن دادن به توافقی در وین است که دستاورد آن امتداد روحانی تا ۱۴۰۸ خواهد شد.

در این مذاکرات تحریم‌ها به ۳ دسته قابل رفع زمانمند و موقت، غیر قابل رفع و قابل مذاکره در آینده تقسیم شده و زمینه برای فشارهای تحریمی آتی و برجام‌های منطقه‌ای و موشکی فراهم شده است. قرار است برخی از تحریم‌ها به صورت موقت، زمانمند و تمدیدپذیر در بازه‌های زمانی ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه رفع و نه لغو شود.  همچنین طرف آمریکایی صرفاً با راستی آزمایی یک هفته‌ای موافقت کرده در حالیکه بر اساس نظر کارشناسان راستی آزمایی فقط در معاملات نفتی حدود ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد، پس عملاً تیم مذاکره کننده به یک راستی آزمایی غیر واقعی و "نمادین" تن داده تا به زعم خود خطوط قرمز تعیین شده را رعایت کرده و منتقدین را راضی کند!

بر این اساس، توافق وین برای ایران آورده خاصی نداشته و صرفاً ابزار و مستمسک مدیریت افکار عمومی را برای جریان غربگرا فراهم می‌کند تا با آن بتوانند دولت خود را تا ۱۴۰۸ امتداد دهند. از سویی طرف آمریکایی با این توافق ضمن زمانمند کردن تحریم‌ها و دست یافتن به مکانیزم ماشه از طریق بازگشت به برجام، عملاً مدیریت اقتصاد ایران را در دست گرفته و به یک ابزار شرطی‌ساز مجهز خواهد شد که می‌تواند با آن به مدیریت و دستکاری صحنه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پرداخته و زمینه تحمیل برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را فراهم کند!

غربگرایان انتظار دارند با شرطی شدن افکار عمومی، مخالفت مجلس و سایر نهادهای قانونی با این توافق، به ابزاری جهت مدیریت ادراک تبدیل گردد و برای کاندیدای غربگرا پُلی به سمت پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ شود و عملا یک بازی دو سر برد را برای آنها فراهم کند!

با این اوصاف می‌توان گفت عملاً توافق وین پروژه تدوام دولت فعلی و تحقق "تا ۱۴۰۸ با امتداد روحانی" برای طرف ایرانی و برجام‌های موشکی و منطقه‌ای برای طرف آمریکایی است.