کد خبر: 195838

سرداری که در برخورد اول آدمی را شیفته می‌کرد

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: ‏خداوند سردار حجازی را رحمت کند. آرامش و متانتی کم‌ نظیر داشت که در همان برخورد اول آدمی را شیفته می کرد. و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر.