کد خبر: 195835

ماه رمضان خود را چگونه سپری کنیم؟

اتاق خبر 24

علی دارابی، معاون امور استان‌های صداوسیما در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خدا و قبولی اعمال و اجابت دعاهاست.

ماه خودسازی و بندگی بهتر برای خدای بزرگ است.

درس های اجتماعی این ماه بزرگ که در نزد خدا به استناد فرمایش رسول گرامی حضرت محمد(ص) بهترین ماههاست بس فراوان و مهم است؛

صدقه دادن به فقیران

 احترام به پیران، نوازش و ترحم برکودکان

 مهربانی با یتیمان مردم

نیکو کردن اخلاق

 سبک کردن کارزیردستان

بازداشتن شرخود از مردم

 صله رحم و احسان با خویشاوندان و بستگان

کرونا تاثیرات زیادی بر کسب و کارها و تعطیلی آنها گذاشته است. تحریم های فلج کننده و ضد بشری آمریکا فشارهای زیادی را بر مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است. سفره های مردم کوچک و کوچکتر شده است. بیاییم هر کس به سهم خود در مواسات و همدلی با محرومان و نیازمندان در تامین بخشی از نیازهای هموطنانمان گامی برداریم. آموزه های اجتماعی ماه مبارک رمضان و سفارش و توصیه های رسول خدا را اینگونه عملی سازیم.