کد خبر: 195824

رفع تحریم نباید کاغذی باشد

اتاق خبر 24

مالک شریعتی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏مجلس یازدهم حامی هرتلاشی برای ‎لغو تحریمها است و آنرا هدف اصلی قانون اقدام راهبردی میداند. اما معتقدیم نباید دوباره به سرنوشت برجام دچار شد؛ رفع تحریم نباید کاغذی شده، مردم هیچ "نفع اقتصادی" نبرند و جریان خاصی دنبال بهره سیاسی انتخاباتی خود باشد.

بر ‎راستی آزمایی واقعی اصرار داریم