کد خبر: 195823

جرم وزیر بهداشت چیست؟

اتاق خبر 24

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در توییتر نوشت:

‏جرمش این بود که

نظر می‌داد

سوال می‌کرد

تعجب می‌کرد

هشدار می‌داد

درخواست می‌کرد

با نظرات غیرکارشناسی مخالفت می‌کرد...