کد خبر: 195806

برجام با تأسیسات هسته‌ای ایران چه کرد؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏در حالی غنی سازی ۶۰% را آغاز کردیم که در ۸سال گذشته بسیاری از تاسیسات هسته ای را بواسطه برجام یا از بین بردیم (راکتور اراک) یا محدود کردیم (فردو) یا دشمن آن را تخریب کرد (نطنز)

در حالیکه اگر همان سال ۹۲ غنی سازی را به ۶۰% می رساندیم الان صنعت هسته ای سالها جلوتر بود.