کد خبر: 19576
نجفی:

آژانس در موقعیتی است که با ارائه ارزیابی نهایی، پرونده ایران را برای همیشه مختومه اعلام کند

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس با بیان تهران با حسن نیت به تعهداتش عمل کرد، گفت: اکنون آژانس در موقعیتی است که با ارائه ارزیابی نهایی پرونده ایران را برای همیشه مختومه اعلام کند.
اتاق خبر 24

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی اینکه تمام فعالیت های توافق شده طبق نقشه راه برای حل مسائل گذشته و حال در موعد مقرر یعنی امروز 15 اکتبر تکمیل شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرد و اینک آژانس در موقعیتی قرار دارد که می تواند با ارائه ارزیابی نهایی خود این پرونده را برای همیشه مختومه اعلام کند.

وی اضافه کرد: بر اساس توافق انجام شده با گروه 1+5 در برجام، اعضای این گروه بایستی قطعنامه ای رابه ا جلاس فوق العاده ماه دسامبر شورای حکام آژانس ارائه کنند که هدف آن بستن پرونده مسایل گذشته است.

نجفی افزود: بستن پرونده مسایل گذشته راه را برای اجرای برجام هموار می کند که اقدامات مندرج در آن همه معطوف به آینده است. همانطور که شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2231 لغو تمامی قطعنامه های پیشین را مقرر کرد قطعنامه های قبلی شورای حکام نیز بایستی تمام لغو شوند.

منبع: خبرگزاری فارس