کد خبر: 195750

خودکشی برای یک سر تکان دادن بایدن

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در توییتر نوشت: ‏صریحترین واکنش بایدن در پرونده ایران تا این لحظه یک تکان دادن سر بوده، با این حال در تهران جملات جناب حرّ را در دهان او می گذراند. اگر بخشی از پول کره را آزاد کند، صفتی از اولیا ا... نیست که به او منتسب نشود.