کد خبر: 195691

فرح حصارک، چگونه «ملکه ایران» شد؟

کاربرفضای مجازی روایتی از حسین فردوست درباره فرح در توییتی نوشت: فرح دیبا از فرط استیصال برای کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی رفت تا خودش را در اختیار او بگذارد؛ اما لابد از او خوشش نیامده بود که او را به محمدرضا معرفی کرد. منبع این نوشته کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی است.