کد خبر: 195527

اُفت ۳۳ درصدی ارزش معاملات در شهریور ۹۹ + جزئیات

ارزش معاملات بازار بورس در شهریور ۹۹ نسبت به مرداد ماه با کاهش ۳۳ درصدی روبرو شد.
اتاق خبر 24

ارزش معاملات بازار بورس و اورق بهادار طی ۲۱ روز کاری شهریور ۹۹، در مقایسه با مرداد ۹۹، معادل ۳۳ درصد کاهش یافت.

ارزش معاملات از ۳۴۵۲۳۲۶ میلیارد ریال به ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید و حجم سهام معامله شده از ۲۰۲۳۶۶ میلیون سهم به ۱۸۹۱۴۳ میلیون سهم، معادل ۷ درصد کاهش یافت.

لازم به ذکر استاز ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور ۹۹ حجم و ارزش معاملات بازار سهام (م اول و دوم) به ترتیب برابر با ۱۰۹۰۱۲۶ میلیون سهم و ۱۴۲۰۶۶۸۶ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در شهریور ۹۹ دفعات معاملات بازار در مقایسه با مرداد ۹۹ بالغ بر ۴۶ درصد کاهش یافت و از ۵۸۲۹۴۵۹۵ هزار دفعه به ۳۱۳۰۱۷۲۱ هزار دفعه رسید.

گفتنی است ارزش بازار در پایان شهریور ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۸۹۹۰۴۶۶ میلیارد ریال برابر با ۸۲ درصد کاهش یافت و از ۶۰۰۳۵۸۹۱ میلیارد ریال به ۱۱۰۴۵۴۲۵ ریال رسید.

3
2
1
منبع: میزان