کد خبر: 195437

کمک ویژه پاسدارها به رهبر انقلاب

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: رهبری که حتی دغدغه بافتن موی دخترش را هم دارد.

خاطره از زبان رهبر معظم انقلاب:

یک بار دخترم را برای زیارت امام بردم.

چهار پنج ساله بود. صبح پا شدیم و سرش را شانه کردم و موهایش را به زحمت بافتیم...

من بافتن موی سر را خیلی خوب بلدم "اما با یک دست نمیشود" ؛ رفقای پاسدار آمدند کمک ما و موی سرش را بافتیم و چادر سرش کردیم و خدمت امام اوردیم.

اللهم احفظ قائدنا