کد خبر: 195352

این تصویر در تاریخ خواهد ماند

این تصویر در تاریخ خواهند ماند، بدون روتوشِ کبکبه‌ها و دبدبه‌های موجود و با وجود خواست همه بدخواهان!
اتاق خبر 24

فرشاد مهدی پور فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: پاپ از واتیکان مطلا و مجلل و آن‌همه تشریفات به نجف رفت، از محله قدیمی شهر رد شد، از کوچه‌ای با سنگ‌فرش‌های شکسته گذشت و در خانه‌ای ساده و بدون تجمل، با مرجع شیعیان عراق دیدار کرد.

این تصویر در تاریخ خواهند ماند، بدون روتوشِ کبکبه‌ها و دبدبه‌های موجود و با وجود خواست همه بدخواهان!

این تصویر در تاریخ خواهد ماند
این تصویر در تاریخ خواهد ماند