کد خبر: 195302

⁣اولین پست اینستاگرامی قالیباف بعد از سفر به کردستان

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در اولین نظارت میدانی بعد از جلسات فشرده لایحه بودجه ۱۴۰۰ همراه با روسای محترم کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان محترم به استان پر ظرفیت اما محروم کردستان آمدیم.
اتاق خبر 24

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در اولین نظارت میدانی بعد از جلسات فشرده لایحه بودجه ۱۴۰۰ همراه با روسای محترم کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان محترم به استان پر ظرفیت اما محروم کردستان آمدیم. در این سفر ضمن نظارت های میدانی که خواهیم داشت امیدواریم به پروژه های تکمیل نشده نیز  کمک کنیم.

⁣اولین پست اینستاگرامی قالیباف بعد از سفر به کردستان