کد خبر: 195203

آیا مصوبه مجلس اینترنت را گران می کند؟

مجلس در واکنش به کم اظهاری وزارت ارتباطات از حق امتیاز درآمد اپراتورهای مخابراتی، مصوبه ای داشت که بر اساس آن برای این اضافه درآمد غیر شفاف محل‌هایی برای هزینه کرد تعیین شد.
اتاق خبر 24

 جدال بر سر یک مصوبه مجلس درباره اینترنت و اپراتورهای مخابراتی همچنان ادامه دارد و دولت تلاش میکند تا گرانی احتمالی اینترنت را در سال آینده به مصوبه مجلس نسبت دهد و از تبعات آن القا کند؛ در این گزارش مروری بر این جدال داریم، ماجرا چه بود؟ از کجا آغاز شد و آیا واقعا مجلس به دنبال گرانی اینترنت است و مصوبه مجلس به این گرانی می انجامد؟

* ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری وزارت ارتباطات

ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان ونمایندگان معتقد بودند که دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند.

مجلس از همان ابتدا سعی کرد تا با افزایش حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد درآمد دولت را به شکل واقعی افزایش دهد تا این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است شود.

مجلس حتی در مصوبه خود تلاش کرد تا هرگونه مجوز افزایش قیمت اینترنت را برای سال آینده ممنوع کند اما همزمان با تحرکات کمیسیون تلفیق در این زمینه، وزیر ارتباطات نخستین تحرکات خود را علیه این مصوبه کلید زد.