کد خبر: 195191

روبرو شدن بایدن با اولین بحران خود بعد از ریاست

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به نظر می رسد بایدن در حال مواجه با نخستین بحران اجتماعی دوره ریاست جمهوری خود البته به جز کرونا است
اتاق خبر 24

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به نظر می رسد بایدن در حال مواجه با نخستین بحران اجتماعی دوره ریاست جمهوری خود البته به جز کرونا است و آن هم، بحران مهاجران غیر قانونی در مرز جنوبی

روبرو شدن بایدن با اولین بحران خود بعد از ریاست