کد خبر: 195189

چرا پاپ رفت عراق و نرفت ایران؟

اتاق خبر 24

نجاح محمدعلی، تحلیلگر عراقی طی توییتی نوشت: ‏سمپات های صهیوسعودی در رسانه هاشون میپرسن:

چرا پاپ اعظم رفت عراق و نرفت ایران!؟

جواب من:

چون مسیحی ها در ایران قتل عام نشدند و مزار حضرت ابراهیم خلیل در عراق است.

پاپ واتیکان از آیت الله سیستانی و جمیع شیعیان(ایران) تشکر کرد که کنار مستضعفان ایستادند.