کد خبر: 195097

روحانی: ما حافظ برجام هستیم+ فیلم

روحانی: امریکایی ها تحریم را متوقف کنند و قانون را اجرا کنند. اگر آمریکایی ها قانون را ا جرا کردند و تحریم را برداشتند و ما به تعهداتمان عمل نکردیم حق با شماست.