کد خبر: 195075

۳۰ سال سلامم بوی نفت میداد

اتاق خبر 24

حبیب احمدزاده نویسنده در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

یکی از بزرگان میگفت ما یک گاری چی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.

یک روز مرا دید و گفت :

سلام. ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید!؟

گفتم : بله!

گفت : فهمیدم. چون سلام هایت تغییر کرده است!

من تعجب کردم، گفتم : یعنی چه!؟

گفت :

قبل از اینکه خانه ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل می گرفتی، حالم را می پرسیدی. همه اهل محل همینطور بودند. هرکس خانه اش گازکشی میشود، دیگر سلام علیک او تغییر میکند...!!

از اون لحظه، فهمیدم سی سال سلامم بوی نفت میداد. عوض اینکه بوی انسانیت و اخلاقیات بدهد.

سی سال او را با اخلاق خوب تحویل گرفتم. خیال میکردم اخلاقم خوب است. ولی حالا که خانه را گازکشی کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازی نیست به او سلام کنم.

*یادمان باشد ، سلام مان بوی نیاز ندهد...*