کد خبر: 195042

هفت بطن برجام؛ مُکاشفه پشت مُکاشفه!

اتاق خبر 24

محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: اولش فکر کردیم، برجام طبق ارزیابی طایفه اعتدال و اصلاحات از جمله آقای روحانی، قرار است ما را با "جامعه جهانی" آشتی دهد و رفیق کند

آمریکا که از برجام خارج شد، طبق نظر همین حضرات، تصور کردیم "کدخدا" از برجام خارج شده؛ همان که "بستن با او آسان تر است"!

اما آقای روحانی که گفت "شر یک مزاحم از سر برجام کم شد"، شنگول شدیم و گفتیم گور بابای کدخدا، کدخدا کیه؟!

تازه آن روز، از یک دستاورد دیگر برجام با خبر شدیم؛ باز هم به قول همین طایفه "اصلاحات و اعتدال"، فهمیدیم "برجام بین اروپا و آمریکا، شکاف و اختلاف انداخته"!

چطور؟ این طور که: آمریکا از برجام بیرون رفت؛ اما اروپا در برجام ماند و خانم موگرینی هم از  آقای روحانی تضمین گرفت که او هم به تعهداتش در برجام  متعهد بماند. ما و اروپا ماندیم در برجام، و آمریکا منزوی شد. کاپ اخلاق را هم دادند به آقای روحانی.

اما امروز دچار یک مکاشفه و فهم و دریافت تازه از برجام هفت بطنی شده ایم. کدام مکاشفه؟ همین که آقای روحانی امروز گفت "برجام از بس بزرگ بود، دنیا توطئه کرد تا کمرش را بشکند".

نگرفتید چی شد! همان برجامی که دروازه های جامعه جهانی را به روی ما گشود و ما و آنها را با هم آشتی داد، [اگر یه جور دیگه بهش نیگا کنین!] ] از بس که بزرگ بود، موجب شد جامعه جهانی علیهش توطئه کند!

فکر می کنم هنوز هم عمق مطلب را نگرفته باشید، بس که بزرگ و عمیق است!

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.