کد خبر: 195010

آیا رئیس جمهور هم در زمره مخالفان دولت است؟!

اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: معاون اول محترم رئیس جمهور گفته اند: مخالفان دولت، به امید مردم آسیب زده و سعی میکنند مشکلات را چنان بزرگ جلوه دهند که ملت تصور کند آینده روشنی پیش روی خود ندارد.

این حرف خیلی عجیب است. یعنی از نظر آقای جهانگیری، رئیس جمهور محترم در زمره مخالفان دولت است؟