کد خبر: 194956

اعلام مخالفت حامیان مقاومت با بی‌طرفی به نفع دشمنان

اتاق خبر 24

کانال تلگرامی لیبانیران نوشت: عصر امروز مقام اعظم مسیحیان مارونی لبنان سخنرانی داشت و در آن لبنان را به حیاد (بی‌طرفی) فرا خواند و خواستار آن شد که جزئی از قانون اساسی شود!

با این حال در مقابل فحاشی به رییس جمهور مسیحی سکوت کرد و خودش بی‌طرفی را رعایت نکرد.

او خواستار آن شد که جامعه جهانی لبنان را (از دست ایران) نجات دهد!

شعار حیاد علیه مقاومت مطرح می‌شود و خواستار انفعال در برابر همه دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی و تکفیری ها است.

مردم حامی مقاومت با شعار المقاومة مجد لبنان مخالفت خود را با بی طرفی به نفع دشمن نشان دادند. این هشتگ بسرعت به ترند اول لبنان رسید.