کد خبر: 194797

وقتی آزادی در آمریکا موج می‌زند!

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: یه پلیس آمریکایی چند روز قبل از مرگ‌ش برای شبکهٔABC-6 فاش کرده که پلیس نیویورک وFBI در ترور مالکوم ایکس نقش داشته‌اند، همچنین خانواده این اقا بعد از مرگش اعلام کردن این عضو سابق پلیس نیویورک در ترور تیم حفاظت مالکوم‌ایکس چند روز پیش از ترور خودش، نقش مستقیم داشته. آمریکای‌آزاد!