کد خبر: 194766

آقایان! مردم را فریب ندهید تحریم ها باید لغو شود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در توییتی نوشت: ‏طبق ‎قانون مصوب مجلس باید بازرسیهای فراپادمانی داوطلبانه که در برجام پذیرفته شده بود از ۵ اسفند متوقف و بازرسها اخراج شوند.
اتاق خبر 24

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس در توییتی نوشت: ‏طبق ‎قانون مصوب مجلس باید بازرسیهای فراپادمانی داوطلبانه که در برجام پذیرفته شده بود از ۵ اسفند متوقف و بازرسها اخراج شوند.

قانون باید اجرا و عزت ملت ایران حفظ شود.  آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا و دیگران قابل اعتماد نیستند. مردم را ‎فریب ندهید. ‎تحریم ها باید لغو شود.

آقایان! مردم را فریب ندهید تحریم ها باید لغو شود