کد خبر: 194751

شهیدی که نه سرهنگ بود نه حقوق‌دان

اتاق خبر 24

کاربرفضای مجازی در توییتی نوشت:

نه حقوقدان بود، نه سرهنگ، نه اقتصاددان

یه معلم ساده بود

ولی چند شاخصه باارزش داشت

به ارزشهای انقلاب پایبند بود

پیگیری ارمانهای انقلاب از اهدافش بود

از خواسته دشمن پیروی نمیکرد

تقوای سیاسی داشت