کد خبر: 194702

از شماست که بر ماست

مسعود براتی کارشناس مسائل سیاسی در توییتی نوشت: عزیزان اهل تعامل با دنیا به این واقعیت توجه داشته باشند که رفتارهای امروز بایدن نتیجه صبر راهبردی شما بوده.
اتاق خبر 24

مسعود براتی کارشناس مسائل سیاسی در توییتی نوشت: عزیزان اهل تعامل با دنیا به این واقعیت توجه داشته باشند که رفتارهای امروز بایدن نتیجه صبر راهبردی شما بوده.

صبر راهبردی در برابر:

تمدید قانون تحریم ایران، اوباما

مصادره دو میلیارد دلار، اوباما

تصویب قانون ویزا، اوباما

افزایش افراد و نهادهای تحریمی، اوباما

تصویب قانون کاتسا، ترامپ

افزایش افراد و نهادهای تحریمی، ترامپ

خروج از برجام، ترامپ

عدم انجام تعهدات، اروپا

اعمال تحریم های جدید، ترامپ

اعمال تحریم های هسته ای، ترامپ

تروریستی کردن سپاه، ترامپ

ترور سردار سلیمانی، ترامپ

فعال کردن مکانیزم ماشه، ترامپ

خلاصه از شماست که برماست!

از شماست که بر ماست