کد خبر: 194701

زمزمه مهلت جدید، هدیه دوباره به کاخ سفید است

سید نظام الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: اگر مهلت نمیدادیم و دوماه پیش در جریان جابجایی پرآشوب قدرت در آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تعلیق میکردیم...
اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: اگر مهلت نمیدادیم و دوماه پیش در جریان جابجایی پرآشوب قدرت در آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تعلیق میکردیم؛ امروز آمریکاییها به جای افزایش محدوده تردد دیپلماتهایمان در نیویوریک، مجبور بودند امتیازات جدیتری پیشنهاد دهند.

حتی زمزمه مهلت جدید، هدیه دوباره به کاخ سفید است.

زمزمه مهلت جدید، هدیه دوباره به کاخ سفید است