کد خبر: 194696

از شماست که برماست

اتاق خبر 24

مسعود براتی کارشناس مسائل سیاسی در توییتی نوشت: عزیزان اهل تعامل با دنیا به این واقعیت توجه داشته باشند که رفتارهای امروز بایدن نتیجه صبر راهبردی شما بوده.

صبر راهبردی در برابر:

تمدید قانون تحریم ایران، اوباما

مصادره دو میلیارد دلار، اوباما

تصویب قانون ویزا، اوباما

افزایش افراد و نهادهای تحریمی، اوباما

تصویب قانون کاتسا، ترامپ

افزایش افراد و نهادهای تحریمی، ترامپ

خروج از برجام، ترامپ

عدم انجام تعهدات، اروپا

اعمال تحریم های جدید، ترامپ

اعمال تحریم های هسته ای، ترامپ

تروریستی کردن سپاه، ترامپ

ترور سردار سلیمانی، ترامپ

فعال کردن مکانیزم ماشه، ترامپ

خلاصه از شماست که برماست!