کد خبر: 194693

دنیا از دید اصلاح طلبان چه شکلی است؟

کانال تلگرامی هاون مدیا درباره دنیا از نظر دید اصلاح طلبان نوشت: مساله بزرگی که طی سالها به کشور بویژه از نظر اقتصادی آسیب زده محدود کردن دنیا به چند کشور اروپایی و آمریکا بوده در حالیکه میزان تجارت ایران با این کشورها بسیار ناچیز است...
اتاق خبر 24

کانال تلگرامی هاون مدیا درباره دنیا از نظر دید اصلاح طلبان نوشت: مساله بزرگی که طی سالها به کشور بویژه از نظر اقتصادی آسیب زده محدود کردن دنیا به چند کشور اروپایی و آمریکا بوده در حالیکه میزان تجارت ایران با این کشورها بسیار ناچیز است اما عملا کشورهای همسایه و دوست مثل عراق، سوریه، چین، روسیه ، افغانستان و ... را رها کرده و تمام مسائل خود را با غربیها و رفتار انها گره زده ایم البته نگاه به کشورهای همسایه و شرق به مفهوم وابستگی به انان نیست بلکه به مفهوم تعامل و استفاده از تجربیات و بازار این کشورهاست.

دنیا از دید اصلاح طلبان چه شکلی است؟

 

دنیا از دید اصلاح طلبان چه شکلی است؟