کد خبر: 194601

بازگشت فرانسه به قانون جنگل!

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: فرانسه با قانون آزاد سازی رابطه جنسی با محارم به قانون جنگل برگشته همان کاری که حیوانات میکنند، اینم از تمدن غرب و غربیهای چشم و دل سیر!
بازگشت فرانسه به قانون جنگل!