کد خبر: 194590

تصاویر / رویش شکوفه های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه های بهاری در نیمه زمستان خبر از آمدن بهار و بیدار شدن زمین از خواب زمستانی را می دهند.
اتاق خبر 24

در حالی که تنها نیمی از عمر زمستان سپری شده اما رویش شکوفه‌های بهاری درختان میوه و همچنین گل دادن بوته‌های زمینی، خبر بیدار شدن زمین از خواب زمستانی و خودنمایی بهار می‌دهد.